Svetovni dan Zemlje natisni
Prispeval Uredništvo Bajte   
Četrtek, 22 April 2010 14:20

Vsako leto obeležujemo različne dneve, ob katerih se spomnimo nekaterih za nas najpomembnejših tem. Ob teh dnevih preko različnih aktivnosti opozarjamo na probleme in možne rešitve, ki so tako ali drugače povezane z izbranimi temami. Ob teh dnevih smo navadno za obravnavano problematiko bolj dovzetni in pripravljeni za sodelovanje pri različnih aktivnostih. Pa so spremembe dejansko možne? Kaj sploh pomeni en dan v letu? Vprašanja, ki si jih ob takšnih dnevih precej radi postavljamo, najbrž pa nanje niti ne želimo odgovoriti.

Med tiste bolj prepoznane dneve sodi tudi dan Zemlje, ki ga obeležujemo že 40 let. 22. aprila 2010 se bomo tako zopet malo bolj posvetili razmišljanju o svojem domu – Zemlji in načrtovali rešitve za njeno dolgotrajno ohranitev. V času okoli dneva Zemlje se tudi na Koroškem odvijajo različne aktivnosti. Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je podprl akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu (članek - TUKAJ)– s predstavitvijo so sodelovali na ekokaravani v Slovenj Gradcu, predstavniki zavoda pa so se udeležili tudi čistilne akcije v lokalni skupnosti. Odzvali so se tudi vabilu Druge osnovne šole Slovenj Gradec in v okviru naravoslovnega dne učencem predstavili pomen pitne vode in njenega varovanja. 

Svetovni dan Zemlje 2010

Izzivi ob svetovnem dnevu Zemlje

V letošnjem letu bomo ob svetovnem dnevu Zemlje največ govorili o klimatskih spremembah. Kot je zapisano na uradni spletni strani svetovnega dneva Zemlje, so prav klimatske spremembe največji izziv našega časa in obenem največja priložnost za izgraditev zdrave, čiste in trajno uspešne ekonomije.  Ključ do uspeha je v napredku klimatske politike, učinkovite izrabe energije in uporabi obnovljivih virov.

Cilj kampanje je združiti posameznike, korporacije in vlade v oblikovanju zelene svetovne ekonomije. Zelo veliki načrti, ki smo jih posamezniki že navajeni preslišati, ker je naš vpliv najbrž zanemarljiv. Je to res? Res je samo dokler tako razmišlja večina ljudi, nato pa se stvar obrne. Večina namreč diktira razvoj, večino pa sestavljajo posamezniki, in prav zaradi odnosa teh posameznikov in družbe v preteklosti se danes spopadamo z globalnimi ekološkimi problemi (globalno segrevanje, ozonska luknja…). 

V tem kontekstu je zelo posrečena uporaba izraza ekonomija. Prav preko vseh meja naraščajoča ekonomija, ki jo ženejo naraščajoče potrebe družb in posameznikov, nas je pripeljala v trenutno situacijo. Ekonomijo smo ljudje sprejeli kot največjo vrednoto in gibalo družbe, najbolj zanimivo pa je, da je v bistvu ekonomija v celoti odvisna od nas – posameznikov. Njen cilj je namreč izpolnjevanje naših naraščajočih želja in njen uspeh je odvisen od dovolj hitrega prilagajanja tem željam oz. vodenja teh želja do obstoječe ponudbe. In tako lahko ugotovimo, da je prav vpliv posameznika bistven.


Vsak se za svoje ravnanje odloči sam, le končni rezultat je skupek vseh teh odločitev.  Preteklo soboto smo na pobudo skupine zanesenjakov v veliki množici čistili Slovenijo. 17.4.2010 se je mnogim izmed nas zdelo zelo pomembno, da iz okolice poberemo čim več odpadkov, vendar se je vsak sam odločil ali se bo aktivno udeležil čiščenja, udeležencem podelil kakšen pameten ekološki nasvet ali  popolnoma ignoriral akcijo.  Prav tako so bile smeti, ki smo jih pobirali rezultat svobodne odločitve posameznikov, ki so razmišljali kam s cigaretnim ogorkom, prazno plastenko ali rabljenim štedilnikom.

Torej imamo ob vsakem dnevu Zemlje in tudi v času med njimi možnost premisliti, kako ravnati. Če bi se prej odločali za urejeno odlaganje odpadkov, bi bila akcija nepotrebna, ker ne bi bilo česa čistiti. Če se bomo odločali za hibridna vozila, pitje vode iz pipe, nakupovalne vrečke za večkratno uporabo itd., se bo trg temu prilagodil in ekonomija bo postala bolj zelena.

Čeprav se ne zdi tako, je odločitev glede okolju prijazne ekonomije v rokah posameznikov. Učinek pa bo odvisen od števila posameznikov, ki se bomo odločili za okolju prijaznejši način življenja.