Obnove platoja (še) ne bo natisni
Prispeval Igor Ranc   
Sreda, 11 Junij 2008 02:00
Kot smo poročali že tukaj, je zadnje neurje na Ravnah na Koroškem zopet opozorilo na problem slabe urejenosti odtočnih kanalov in druge infrastrukture na parkirišču pred blagovnico Tuš na Čečovju.

Obnova platoja, Čečovje
Klavrna podoba centralne ploščadi na Čečovju

Kot je razvidno iz odgovora strokovne službe Občine Ravne na Koroškem, je občina lastnica parkirišča od marca 2007, ko je z družbo Metal podpisala pogodbo o uskladitvi dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja. Do sedaj so na parkirišču izvajali najnujnejša vzdrževalna in sanacijska dela, predvsem krpanje udarnih jam in delno zamenjavo litoželeznih meteornih jaškov za odvajanje meteornih voda.

Po besedah strokovne službe je v planu dela za leto 2008 izdelava idejnih zasnov za ureditev celotnega območja v nekakšen trg s parkirišči, površinami za pešce, prostor za kulturne prireditve in drugo. Pri čemer sredstev za izdelavo projektno-tehnične dokumentacije v proračunu Občine za leto 2008 ni.

Župan mag. Tomaž Rožen je povedal, da se bo začel proračun za leto 2009 oblikovati avgusta, ter da bo predvidoma sprejet novembra 2008. Zaradi same narave sprejemanja proračuna, ki vključuje kompromis med potrebami in zmožnostmi, zaenkrat še ne more oceniti, ali bo obnova parkirišča umeščena v proračun.

Kdaj bodo idejni predlogi za ureditev parkirišča pripravljeni nam ni uspelo izvedeti. Rožen je še dejal, da o predvideni višini investicije ne more govoriti, saj je potrebno počakati na izdelavo projektne dokumentacije. Dejstvo je, da bodo o obnovi parkirišča odločali predvsem svetniki, strokovne službe pa imajo glede na vse zbrane podatke slaba dva meseca, da pripravijo idejni projekt in projektno dokumentacijo. V nasprotnem primeru bo čečovski plato najverjetneje pod vodo tudi leta 2009.