Kanibalistični kapitalizem s čistkami na Večeru natisni
Prispeval Uredništvo Bajte   
Sreda, 21 Maj 2008 12:11
Na uredništvo spletnega portala Bajta smo prejeli protestno izjavo Izvršilnih odborov zastopstva uredništva časnika Večer in Večerovega aktiva društva novinarjev Slovenije. Z njo ostro nasprotujejo  vdoru lastnikov družbe v  uredniško politiko časnika Večer, ki je eden izmed redkih dnevnikov z vsakodnevnim poročanjem s Koroške.

Skupščina mariborske časopisne hiše Večer je v ponedeljek, 19.5.2008, sprejela predlog spremembe statuta, s katerim združuje funkciji direktorja in odgovornega urednika v eni osebi. To naj bi po novem, po potrditvi nadzornega odbora družbe, postal Uroš Skuhala. Dosedanji odgovorni urednik dnevnika Večer Tomaž Ranc naj bi postal namestnik direktorja.


Lastniki družbe, med katerimi ima največji delež podjetje Delo s skoraj 20-odstotki, sledijo Fimes in TVM z 19,93% in družba za investiranje Rig z 19,38%, so predlog spremembe statuta izglasovali, ker želijo slediti trendom nekaterih zasebnih družb, ki izdajajo medije, kjer je direktor hkrati odgovorni urednik medija.


Na sprejete odločitve ponedeljkove skupščine so se ostro odzvali v Izvršilnih odborih zastopstva uredništva časnika Večer in Večerovega aktiva društva novinarjev Slovenije, saj gre po njihovem mnenju za "poskus neposrednega vpliva lastnikov na uredniško politiko in vsebino časopisa". Dodajajo še, da se s takšnimi potezami očitno krči novinarska avtonomija ter da gre za »novo obliko obvladovanja medijev in to v času, ko sta kapital in politika že tako načela integriteto novinarskega poklica«.


Prilagamo celotno izjavo Izvršilnih odborov zastopstva uredništva časnika Večer in Večerovega aktiva društva novinarjev Slovenije:

Izjava!

Izvršilna odbora zastopstva uredništva časnika Večer in Večerovega aktiva društva novinarjev Slovenije odločno nasprotujeta spremembi statuta, sprejeti na ponedeljkovi skupščini družbe ČZP Večer, ki združuje funkciji direktorja ČZP Večer in odgovornega urednika vseh Večerovih edicij. Potezo razumemo kot poskus neposrednega vpliva lastnikov na uredniško politiko in vsebino časopisa; krči se novinarska avtonomija, z njo pa tudi neodvisno novinarstvo.

Odločitev skupščine sicer ni v nasprotju z veljavno medijsko zakonodajo, je pa po našem prepričanju moralno in etično sporna, saj je dosedanja ločitev poslovne in uredniške funkcije v veliko večji meri omogočala zaščito uredniške avtonomije in novinarskih standardov.

Združevanje poslovne in uredniške funkcije tudi v našem prostoru ni novo, je pa zelo neobičajno, da direktor prevzame ob poslovni še uredniško funkcijo in ne obratno.

Pojasnila lastnikov, da gre zgolj za poslovno potezo, nas niso prepričala, saj gre vrednota neodvisnosti medijev daleč preko finančnih interesov medijskih podjetij. Zaskrbljeni smo, da gre pri vsem le za novo metodo v obvladovanju medijev, in to v času, ko sta kapital in politika že tako načela integriteto novinarskega poklica.

Novinarji ČZP Večer ostajamo zavezani bralcem, interesom javnosti in standardom novinarskega poklica, zapisanim v mednarodnih dokumentih, slovenski ustavi in medijski zakonodaji. Na vsak poskus onemogočanja profesionalnega dela se bomo javno odzvali.

Izvršilna odbora zastopstva uredništva časnika Večer in Večerovega aktiva društva novinarjev Slovenije.