Bajta PR' NAS Osrednje novice "Butalci sprejmejo butalske odločitve za butalce"
"Butalci sprejmejo butalske odločitve za butalce" PDF natisni E-pošta
Prispeval Maša Čas   
Petek, 02 December 2011 14:59

Soočenje kandidatov slovenjegraškega volilvnega okraja na pobudo CIRK-a (Civilne iniciative za Koroško)

CIRK - Civilna iniciativa za razvoj Koroške je v torek, 29. 11. 2011, ob 13.00 v prostorih Knjižnice F. Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu organizirala predvolivno soočenje kandidatov slovenjegraškega volivnega okraja. Kot glavno temo soočenja so želeli izpostaviti po njihovem mnenju sporen projekt hitre ceste v okviru t.i. 3. razvojne osi, ki so jo preimenovali kar v Razvojno tretjo os.

Soočenje

Pa recimo, da res postavimo na prvo mesto razvoj (!) kakršni-koli-že-bodi in našo morebitno bodočo cesto okronamo za Razvojno tretjo os. Kaj nam bo torej prinesla? CIRK je mnenja, da za vsako ceno ne potrebujemo napredka in razvoja, ki nam ga naj bi prinesla hitra cesta (v nadaljevaju HC).

Svoja stališča do obstoječega projekta HC so predstavili na začetku soočenja. Projekt se jim zdi sporen iz več razlogov - zaradi koncepta, izbire variantnih rešitev in delov trase. Sporen pa je, po mnenju CIRK-a, tudi postopek vključevanja javnosti in ne nazadnje ekonomski in prometni učinek HC. Predvsem menijo, da so zaradi obilice nerešenih vprašanj in izkušenj iz pretekle gradnje avtocestnih objektov neresne obljube politikov o takojšni gradnji in hitrem dokončanju HC.

CIRK tudi meni, da niso edini, ki že leta opozarjajo na to problematiko, saj se njihovem mnenju pridružujejo tudi ostale civilne iniciative ter mnogi neodvisni strokovnjaki ekonomske in gradbene stroke. Svojo trditev so podkrepili tudi s poročilom z dne 4.5.2011 medresorske delovne skupine za evalvacijo dosedanjih postopkov priprave strokovnih podlag za državni prostorski načrt in oceno z gradbeno tehničnega, prometno-ekonomskega, razvojno urbanističnega ter okoljskega vidika, ki je bila ustanovljena na pobudo računskega sodišča, MOP in MKGP.


Prepričani so, da je potrebno projekt HC konceptualno presoditi, saj naj bi bil narejen na podlagi starih strateških dokumentov, ki v današnjih spremenjenih ekonomskih in prometnih razmerah naj ne bi dajale pravih usmeritev. Odpiranje novega cestnega koridorja med Avstrijo in Hrvaško po t.i. 3 RO bi Avstriji povečal znesek pobranih cestnin, slovenskemu delu X. koridorja in predoru Karavanke, ki čaka na zahtevno in drago dograditev druge cevi, pa odvzel velik del tovornega prometa.

CIRK navaja tudi podatek, da naj bi bila takšna cesta tudi izjemno draga (30 mio € /km) in časovno daleč odmaknjena.

Kritični so tudi do splošno sprejetega mnenja, da nam cesta že sama po sebi prinaša razvoj. Prej nasprotno, pravijo, "nekoristen tovorni tranzit, cestnine za vsakdanjo vožnjo v službo, degradirano okolje, še dodatno uničene lokalne in državne ceste zaradi gradnje in za nameček še plačevanje dolgov za nepremišljene državne naložbe."

Šaleška in Koroška upravičeno zahtevata boljše prometne povezave. Državne ceste so v razsulu po celi državi. Zakaj torej vlada najprej ne razmišlja o večjih naložbah v obnovitve in dograditve državnih cest, se sprašujejo v CIRKU-u, saj naj bi bilo to po njihovem mnenju možno storiti brez dolgotrajnih postopkov umeščanja in brez dodatnih posegov v prostor. Trdijo, da bi lahko zaradi takojšnega zagona del hitro dosegli cenejše in ustrezno izboljšanje
prometne infrastrukture, poleg tega pa zagnali domače gradbeništvo.

Kandidati za poslanski stolček, ako bodo izvoljeni (na vabilo so se odzvali skoraj vsi), obljubljajo vsesplošni napredek, nova delovna mesta, razmah turizma, zagon lesne industrije, in pa predvsem povezanost z osrednjo Slovenijo. Gospod Jelinčič (SNS) je slednje označil kot osrednjega pomena za hiter razvoj že tako zaostale Koroške, ki jo je sicer označil kot "zibelko Slovenstva". Gospod Svetlik (SD) se sicer strinja s CIRK-om, da bi bilo treba popraviti obstoječe ceste, a vendar povsem zaupa tudi stroki, ki je načrtovala predlagano traso HC in jo podpira. Da si na Koroškem ne želimo čimprej do Ljubljane ali plaže, temveč si želimo razvoj, je bil kritičen gospod Mestek (SDS), ter poudaril, da mora HC potekati naprej v Evropo in ne postati le slepo črevo ... Tudi gospod Raj (ZARES) meni, da je HC eden od temeljnih pogojev, da se bo Koroška lahko razvila, s tem da se z obstoječo varianto ne strinja in pravi, da bi le-ta morala potekati čez šmarsko polje na stebrih, saj bo po njegovem mnenju tako najmanj degradirala okolje. Gospod Cesar (SLS) pa poudarja, da Koroška potrebuje predvsem dobro cestno povezavo in takojšnjo rekonstrukcijo obstoječih cest, ter opozarja, da ne bi smeli prehitro obljubljati nove HC, saj moramo sprejeti traso, ki bo kar najmanj posegala v okolje in čim manj pokvarila že tako ozko dolino.


Do obstoječe predlagane trase skozi Mislinjsko dolino je bila poleg godpoda Hanžka (TRS) najbolj kritična gospa Konečnik (NSi), ki je svoje razmišljanje o obstoječi varianti strnila v misel: "Butalci sprejmejo butalske odločitve za butalce," pri tem je ostro kritizirala mestno občino Slovenj Gradec, ki naj bi zatajila, saj ni upoštevala mnenj in pripomb ljudi (opozorila je na pripombe Podgorčanov in Šmarčanov), za katere se odločitev tudi sprejema, ter opozorila na zakonske nepravilnosti, saj naj bi določeni kmetje dobili plombe na njihova zemljišča po zakonu, ki se po njenem mnenju sploh še ni bil v veljavi. Kritičen do predlagane HC je bil tudi gospod Hanžek (TRS), ki se je v celoti strinjal s CIRK-om ter poudaril da gre pri vprašanju HC za izsiljeno vprašanje, zato da se z drugimi stvarmi ne bi bilo potrebno ukvarjati, poleg tega opozarja, da bomo na takšno cesto čakali še najmanj deset le ali več, medtem, pa nam bodo možgani pobegnali drugam, zato bi morali investirati predvsem v znanje in delovna mesta namesto v HC. Edini je omenil tudi železnico, kamor bi lahko preusmerili tranzit, za lokalno komunikacijo pa bi bilo nujno potrebno posodobiti obstoječo infrastrukturo, ki jo bodo tudi v bodoče in plačljivi HC navkljub, po Hanžkovem, Cesarjevem in mnenju Jožefe Konečnik, domačini še vedno najbolj uporabljali.

Sedanji župan gospod Zanoškar (Pozitivna Slovenija) je v zagovor zatrdil, da naj bi na občini prav vedno skušali upoštevati vse pripombe in pomisleke občanov in občank ter se pri tem nekoliko pošalil, da če je res tako slabo vodil občino, kot mu to očita CIRK , naj ga potem volijo in se ga tako po "hitrem postopku" znebijo. Skliceval se je tudi na rezultate ankete, katere naročnik je bila MOSG in ki naj bi jasno kazala na to, da se večina občanov strinja s predlagano traso hitre ceste, čemur pa so v CIRK-u močno oporekali, saj naj bi le-ta spretno manipulirala z vprašanimi, poleg tega je ne priznavajo kot reprezentativne, saj je bil vzorec anketiranih nekaj sto, odstotek podpore pa okoli 35% (brezpogojna podpora), medtem ko so sami v enem dnevu zbrali 1000 podpisov proti predlagani trasi, še poudarijo.

Vidno nezadovoljni s soočenjem je CIRK na koncu sebe označili kot naivne amaterje, ki so s povabilom na soočenje o hitri cesti pravzaprav dali priložnost kandidatom za samo promocijo svojih podobnih predvolilnih programov.


Za Bajto so podali še tole izjavo: "Kdo lahko potem razume izjavo g. Zanoškarja: Denarja za obnovo državnih cest na Koroško ni mogoče zagotoviti (npr. 100 mio € letno, op. CIRK.), lahko pa zagotovim sredstva (1.500 mio €, op. CIRK) za HC. ?!! Vemo, da lahko evropska sredstva pridobimo tudi za naložbe v državne, neplačljive ceste, ne pa samo za privatne in plačljive HC. Morda je ključ razumevanja politikov v tem, da je njihov projekt odlična priložnost za prelivanje davkoplačevalskega denarja v žepe interesnih skupin, medtem ko so manjši gradbeni posli pri obnovi cest preveč transparentni in nezanimivi za cestne lobije.

Si lahko predstavljamo, kako urejeno infrastrukturo, pa ne samo prometno, bi v tej regiji dobili v nekaj letih, če bi 1.5 milijarde EUR, kolikor bo najmanj stala HC do Prevalj, ali samo milijardo, kolikor je predračun do južnega priključka Slovenj Gradec, v tem času usmerili v razumne projekte. Gotovo bi bile v tem primeru naše občine in regija najmanj tako urejene kot sosednja avstrijska okolja. In zamislimo si Slovenijo brez TEŠ-ov in raznih "razvojnih osi", ne razpravljajmo več o potopljenih stroških, ampak pretehtajmo koristi zadolževanja za nove naložbe. Tudi za HC na Koroško po ustrezni trasi, če se tako izkaže! In zakaj ne sodobna železnica namesto HC?"

Hja, na vas, dragi bralci, pa je - ali razumeti idejo ponovnega zagona železniškega prometa po Mislinjski dolini (o tej ideji smo na bajti že objavili kolumno s prof. Makucem) kot provokacijo ali izziv, ki bi ga bilo, po vzoru ostalih (razvitejših, če že hočete) evropskih držav mogoče izpeljati le ob koreniti spremembi prevladujoče miselnosti (ki "hoče" ceste in še več avtomobilov) in prioritet, predvsem pa kritični presoji tega, kar sploh razumemo pod besedo Razvoj.

 

Najbolj brane osrednje novice

Bajtin referendum

Ste danes dobre volje?
 
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti