Bajta PR' NAS Osrednje novice Bajta je "ZA" družinski zakonik!
Bajta je "ZA" družinski zakonik! PDF natisni E-pošta
Prispeval Uredništvo Bajte   
Torek, 20 Marec 2012 11:35

Koroški spletni portal Bajta izraža javno podporo družinskemu zakoniku, zato Vas, spoštovane bralke in cenjeni bralci, pozivamo, da v nedeljo, 25. marca 2012, na referendumu obkrožite "ZA".

Bajta je "ZA" družinski zakonikp

V našem kolektivu, ki je sestavljen iz posameznikov z različnimi družbenimi nazori, se zavedamo, da rešitev, ki jo ponuja družinski zakonik, nikakor ni in ne more biti idealna. Smo pa mnenja, da bi referendumska potrditev že sprejetega pomenila nadvse pomembno etapno zmago v prizadevanju za soočenje in reševanje zelo pomembnih družbenih vprašanj in problemov.

Ravno nenehno preizpraševanje družbene realnosti se zdi nujno spoznanje, iz katerega bi morali izhajati vedno znova, da bi lahko z največjo možno mero širine in odprtosti naslavljali osnovne koncepte svobode, enakosti, enakopravnosti, pravičnosti in demokratičnosti. Sprejetje družinskega zakonika v tem pogledu predstavlja nov korak k nujnemu spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih seveda ne gre posploševati in širiti kar samih po sebi, temveč je treba, kot pravi Francois Jullien, težiti k temu, "da bodo povzročile učinek univerzalnega, ki služi kot brezpogojno, v imenu česar je boj apriori pravičen, upiranje pa legitimno."

Nekateri družbeni boji v zgodovini so bili že izbojevani, mnogi se še vedno bijejo, nekateri so šele na stopnji (ne)prepoznavanja. Vsem progresivnim bojem pa je skupna želja po iskanju boljše, drugačne realnosti, ki dovoljuje tako imovan svet mnogoterih svetov, v katerem pojem izključevanja zamenjuje nujnost vključevanja različnosti v enakosti in enakosti v različnosti.

Družinski zakonik – poudarjamo znova – omogoča "zgolj" začasno zmago, ki je kljub temu ali pa ravno zaradi tega vseeno ključna: ponuja nam osnovno izhodišče, na katerem lahko začnemo graditi drugačne (tudi vsakodnevne) medsebojne odnose, ki dajejo slehernemu posamezniku možnost, da svobodno udejani svoje želje in pričakovanja. Posameznik pa je seveda del širše družbe, zato je njegova vloga mnogo večja. Zgolj iskanje lastne svobode ne bi bilo zadostno: možnost različnega dojemanja stvarnosti in dopuščanje drugačnosti vodita v nujnost medsebojne solidarnosti oziroma povedano z besedami Mihaila Bakunina: "Vera in cilj mojega življenja je iskati lastno srečo v sreči drugih, lastno dostojanstvo v dostojanstvu drugih, ki me obdajajo, lastno svobodo v svobodi drugih."

Zatorej: izkažimo solidarnost med različnimi (ne drugačnimi!) posamezniki in skupinami ter na referendumu potrdimo družinski zakonik, zato da bi hkrati omogočili svobodo drugim in sebi.

Nasvidenje v naslednjem boju – Para todos todo, para nosotros nada!

Kolektiv Bajte,

Bogataj Domen, Čas Maša, Gruber Mitja, Hudrap Danica, Kac Lucija, Karpač Jure, Klančnik Jan, Küzma Jan, Lesjak Jure, Lesjak Rajko, Lesjak Romana, Lesjak Tušek Petra, Maček Klemen, Marin Robert, Meh Nina, Peruš Blaž, Peruš Tina, Petek Davorin, Pisar Ana, Praper Andreja, Prodnik Jernej, Ranc Igor, Ranc Zala, Savić Dejan, Sedovšek Teja, Šetina Gaber, Špiler Maša, Triplat Maruša, Tušek Mojca, Žvirc Barbara.

* Vabimo vse bralce Bajte, ki se želijo pridružiti zgornjim podpisnikom, da svoje ime in priimek pošljejo na info(afna)bajta.si. Dodali vas bomo v najkrajšem možnem času.
Bogataj Domen
Čas Maša
Kac Lucija 
Karpač Jure
Klančnik Jan
Küzma Jan
Lesjak Jure
Lesjak Tušek Petra
Maček Klemen
Marin Robert
Meh Nina
Peruš Blaž
Petek Davorin
Pisar Ana
Praper Andreja
Prodnik Jernej
Ranc Igor
Ranc Zala
Sedovšek Teja
Šetina Gaber
Špiler Maša
Žvirc Barbara

Dodatno čtivo na Bajti: 1. Družinski zakonik: tema, ki vre (+VIDEO), 2. Družine so zakon (kolumna Nine Meh).

Mladina: 1. Kulturno antropološki pogled na družinski zakonik (+VIDEO), 2. Ne potrebujemo pastirjev (dr. Cene Gostinčar in dr. Tine Grebenc)

Izjava gibanja 15o + SemZA.si.

 

Najbolj brane osrednje novice

Bajtin referendum

Ste danes dobre volje?
 
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti