Bajta Bajtini projekti Lokalne volitve 2008 Violeta Potočnik Kranjc - LIPA

Naključno iz intervjujev in kolumen

Stoletji angloameriške prevlade temeljita tudi na truplih
dr. Žiga Vodovnik, Fakulteta za družbene vede | Ponedeljek, 20 Oktober 2008
Žiga Vodovnik "Že s površnim poznavanjem britanske in ameriške zgodovine ter posredovanj teh dveh nacij na tujem skozi zgodovino lahko razumemo drzno tezo Davida Gilberta, da nista bili le na napačni strani, temveč da sta bili napačna stran sama."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

Volilno okrožje Mežiška dolina Volilno okrožje Mislinjska dolina Volilno okrožje Dravska dolina
            Ravne na Koroškem  
Slovenj Gradec    Dravograd - Radlje                 

VIOLETA POTOČNIK KRANJC, LIPA 


1.     Koroška nujno potrebuje hitro cesto. Kakšne ukrepe boste kot koroški poslanec izvedli po vaši izvolitvi? Naštejte in obrazložite konkretna dejanja!

Odgovor: Za hitro cesto se uveljavil sinonim razvojna os, dodala bi da gre za razvojno žilo, ki dolgoročno pomeni preživetje pokrajine kot za življenje ljudi prijaznega in za gospodarske subjekte konkurenčnega okolja glede na preostale pokrajine v Sloveniji. Izgradnja avtocestnega križa v Sloveniji se zaključuje, pred vrati je še večji projekt posodabljanja železniške infrastrukture, bojim se da so posredovane variantne rešitve trase zaenkrat še kost za glodanje, glede na omejene vira in finančno zahtevnost projekta. Pri načrtovanju ceste in glede na dosedaj izdelane variantne rešitve menim, da je nujno pospešiti postopek izdelave državnega lokacijskega načrta, pospešiti postopke umeščanja trase ceste v prostor, ter nujen konstruktivni dialoga z lokalno skupnostjo, civilno iniciativo in vključevanjem drugih zainteresiranih subjektov (gospodarstvo). Prepričana sem, da je možen konsenz vseh zainteresiranih glede variantnih rešitev, pri čemer mora svoje argumentirati tudi stroka, res pa je, da dolgoročno posegi v prostor ne smejo biti vrednoteni izključno samo z ekonomskimi kriteriji.

2.     V katere tri parlamentarne odbore bi se vključili, če bi imeli pri tem popolnoma prosto izbiro. Zakaj? Kateri v vašem izboru se vam zdi najbolj pomemben?

Odgovor: Zdravstvo – zagotoviti status Splošne bolnišnice Slovenj Gradec kot osrednje regionalne institucije, ter zagotoviti realizacijo predvidenih večjih investicijskih vlaganj v smislu zagotavljanja storitev javnega zdravstva;
Socialne zadeve – zvišati minimalne osebne dohodke upokojencev, zagotoviti večjo fleksibilnost usklajevanja socialnih transferjev, izboljšati status invalidov in omogočiti ljudem, ki živijo pod pragom revščine človeka dostojno življenje;
Okolje in prostor, infrastruktura – umestitev tretje razvojne osi v prostor in upoštevanje sinergijskih interesov sosednje  regije, ki so skladni z interesi Koroške Pokrajine;


3.     Kje vidite glavne izzive za slovensko državo in kje so glavni izzivi za Koroško? Kje ima, poleg temeljne infrastrukture, po vašem mnenju Koroška največje rezerve?

Odgovor: Struktura glavnine ustvarjenega dohodka v koroških podjetjih žal še vedno temelji na velikih sicer tudi uspešnih industrijskih podjetjih iz predelovalnih dejavnosti, ter nižji dodani vrednosti na zaposlenega. Zagotoviti je potrebno pogoje za razvoj sekundarnih in terciarnih dejavnosti (storitveni sektor), pogoje za razvoj industrijskih con ter podjetništva v srednjih in manjših podjetij. Ne glede na dosedanja prizadevanja lokalnih skupnosti, je nujna strategija za razvoj turizma v Koroški pokrajini kot celoti, ki bi presegala meje lokalnih skupnosti. 

4.     S katerimi ukrepi bi preprečili izkoriščanje delavcev v podjetjih?

Odgovor: Participacija zaposlenih na dobičku v sicer uspešnih podjetjih, dolgoročno zagotavljanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest v sekundarnem in terciarnem sektorju z višjo dodano vrednostjo. Razvoj gospodarstva v panogah višje dodane vrednosti bi ustvaril možnosti zaposlovanja kadra, ki se po zaključku izobraževanja v Pokrajino ne vrača, ampak zaradi boljših možnosti išče zaposlitvene možnosti drugod. Iluzorno je pričakovati boljši položaj zaposlenih glede na trenutno stanje na trgu dela sam po sebi, razvoj gospodarstva in zahteve po kvalitetnejši delovni sili bo terjal zagotavljanje boljših pogojev tudi za delojemalsko stran.

5.     Do vas pristopi podjetnik, ki vam zagotovi, da bo nakazal 500.000€ dobrodelni ustanovi na Koroškem v primeru, da v parlamentu podprete oziroma pomagate pri lobiranju za neko odločitev. Kaj storite?

Odgovor: Ne glede na ponudbo bom zagovarjala stališče Korošcev v parlamentu, za denarne vsote pa se naj ponudnik obrne neposredno na institucijo za katero se meni, da donacijo potrebuje. Kot socialna delavka ne želim delati razlik med ljudmi.

6.     Kakšne so po vašem mnenju ključne prednosti in ključne slabosti v ustanovitvi Koroške pokrajine?

Odgovor: Osebno sem prepričana, da Slovenija potrebuje ekonomsko močne pokrajine, ki bodo predstavljale protiutež vsakokratni Vladi. Pokrajine morajo biti finančno samostojne, kadrovsko zadosti močne, da bodo sposobne izpolnjevati kriterije za črpanje sredstev EU. Pokrajine bi morale predstavljati novo dodano vrednost, v nasprotnem primeru bomo dobili dodatno administrativno-politično asociacijo. 
Glede na našteto smatram, da je potrebno zagotoviti pogoje, da bi Koroška vse te kriterije izpolnjevala.


6.1    Kje bi moral biti sedež Koroške pokrajine? Zakaj? Katero mesto pri tem vprašanju podpira vaša stranka – Ravne ali Slovenj Gradec?

Odgovor: Zagotovo je najprej potrebno zagotoviti pogoje za ustanovitev Koroške Pokrajine in delovanje pokrajinskih institucij, glede sedeža pa smatram, da bo potrebna konsenzualna odločitev glede sedeža posameznih institucij, pri čemer ne izključujem sedeža kakšne izmed institucij izven Raven oziroma Slovenj Gradca.

7.     S katerim od obeh političnih pojmov se lažje identificirate oziroma kateri vam je bližje - kapitalizem ali komunizem. Zakaj?

Odgovor: Glede na poklicno usmerjenost mi je identificiranje izključno s tema dvema terminoma tuje, saj moja usmerjenost teži k enakopravnem obravnavanju in solidarnosti v družbi, kar zagovarjajo tudi programska izhodišča stranke Lipa. Vsekakor menim, da ne smemo pozabiti na našo zgodovino, ki je temelj razvoja demokratičnih vrednot Republike Slovenije, ki izhajajo tudi iz dejanj NOB.

8.     Ali je po vašem mnenju udeležba posameznega volilnega upravičenca na volitvah in referendumih njegova državljanska pravica ali državljanska dolžnost?

Odgovor: Ustava Republike Slovenije govori, da je udeležba na volitvah dolžnost volilnega upravičenca. Menim da je to spoštovanja vredno, ne glede na vrsto volitev.

8.1    Kakšno je vaše mnenje o neudeležbi na volitvah in referendumih?

Odgovor: Neudeležbo na volitvah smatram za neodgovorno dejanje tako do družbe v kateri se živimo, kot nenazadnje tudi do samega sebe.


 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41


Lopa je nastala s podporo:

Lopo podpirajo

Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti