Bajta Bajtini projekti Lokalne volitve 2008 mag. Robert Repnik - LDS

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju: Andrej Makuc
Jernej Prodnik | Sobota, 17 Januar 2009
Andrej Makuc "Hotel sem spregovoriti o čisto drugih stvareh, kot pa je neko golo in dolgočasno šolsko okolje; o vsem, kar se skriva za to metaforo, za vse tiste stvari, s katerimi se v šoli srečaš in ob katerih ugotavljaš, da je to početje občutljivo in odgovorno, kako si pogosto učitelj nebogljen pred mladimi, ki bi jim moral biti v trdno oporo."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

Volilno okrožje Mežiška dolina Volilno okrožje Mislinjska dolina Volilno okrožje Dravska dolina
            Ravne na Koroškem  
Slovenj Gradec    Dravograd - Radlje                 

mag. Robert Repnik, LDS 


1.     Koroška nujno potrebuje hitro cesto. Kakšne ukrepe boste kot koroški poslanec izvedli po vaši izvolitvi? Naštejte in obrazložite konkretna dejanja!

Odgovor: Nujnost realizacije projekta bom predstavil v Odboru za promet v DZ, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za promet. Projekt mora dobiti takojšnjo podporo zaradi sedanje zapostavljenosti naše regije in ker je to edina možnost za dolgoročni razvoj gospodarstva pri nas. V diskusijo o določitvi trase je potrebno vključiti vse vpletene, od lastnikov zemljišč do lokalnih skupnosti. Predlagati je potrebno več variant in izbrati najboljšo in ne nujno najcenejšo! Najboljša je tista, ki najde najboljši kompromis med vpletenimi, za kar pa bo v diskusiji potrebno precej modrosti in daljnovidnosti.

2.     V katere tri parlamentarne odbore bi se vključili, če bi imeli pri tem popolnoma prosto izbiro. Zakaj? Kateri v vašem izboru se vam zdi najbolj pomemben?

Odgovor: 1. Odbor za kulturo, šolstvo in šport ALI Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj: izobraževanje je moje poklicno področje, dobro ga poznam in vem, da je izobraženost pri nas zaposlenih ljudi garant za prihodnost. Ta odbor bi bil zame najpomembnejši. 2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: s tem bi zastopal velik del volilcev Koroške. Tudi osebno imam veliko stika s to problematiko, zato bi jo lahko suvereno predstavljal. 3. Odbor za promet: hitra cesta na Koroško, magistralna povezava Dravograd-Maribor (obvoznica Radelj), urejanje in asfaltiranje cest do odročnih predelov.

3.     Kje vidite glavne izzive za slovensko državo in kje so glavni izzivi za Koroško? Kje ima, poleg temeljne infrastrukture, po vašem mnenju Koroška največje rezerve?

Odgovor: Slovenija mora rešiti energetske probleme (proizvodnja el. energije iz obnovljivih virov, izgradnja 2., morda celo 3. bloka JE), uvažamo 25% energije, potreba še raste. Najti moramo dolgoročno rešitev za pokojnine, ustrezneje moramo razporejati pozitivne rezultate gospodarske rasti.
Koroška mora dobiti hitro cesto, urediti ostale povezave (magistralke, ostale ceste, večja vloga železnici). S tem bodo dani pogoji za rast gospodarstva.Koroška se mora in se bo razvila na področju ekološko sprejemljivega turizma. Vzpostaviti moramo industrijske, obrtne in poslovne cone za nova delovna mesta4.     S katerimi ukrepi bi preprečili izkoriščanje delavcev v podjetjih?

Odgovor: To lahko preprečimo z doslednim upoštevanjem zakonodaje glede pogojev dela na delovnem mestu, večjo vlogo medicine dela, aktivnejšo vlogo inšpekcijskih služb. Uvesti moramo omejitev števila nadur (npr. 15%). Uvesti udeležbo delavcev pri dobičku (delež od prihodkov pred investicijami) kot dodatek k plači. Doseči, da bodo nižje plače bistveno manj obdavčene. Več brezplačnega pravnega svetovanja in zaščite delavcev. Bdeti nad zlorabo zaposlovanja »za določen čas« in »dela s študentsko napotnico«. Preprečevati »delo na črno«, saj s tem preprečujemo nelojalno konkurenco zaposlenim davkoplačevalcem.

5.     Do vas pristopi podjetnik, ki vam zagotovi, da bo nakazal 500.000€ dobrodelni ustanovi na Koroškem v primeru, da v parlamentu podprete oziroma pomagate pri lobiranju za neko odločitev. Kaj storite?

Odgovor: Mene ne more nihče kupiti. Dober projekt podpiram v vsakem primeru. Iskreno humanitarno dejanje brez pogojevanja vedno pozdravljam. Nihče pa ne more računati na takšno pomoč z moje strani, saj je to prikrita korupcija. Nujno je potrebno ločiti podporo politike za projekte, ki so koristni čim večjemu delu javnosti od takšnega pogojevanja in neiskrene humanosti.

6.     Kakšne so po vašem mnenju ključne prednosti in ključne slabosti v ustanovitvi Koroške pokrajine?

Odgovor: Koroška se bo rešila iz nezavidljivega položaja tudi z ustanovitvijo Koroške pokrajine. Sami bomo odločali o svoji prihodnosti in razvoju ter porabi javnih sredstev. Zagotoviti moramo enakomernejši razvoj Slovenije in decentralizirano policentričnost.
Težave vidim v tem, da ni dorečenosti glede kompetenc, financiranja pokrajin, bojim se enormnega povečanja birokratskega aparata. Funkcija v pokrajinskih organih bi morala biti nezdružljiva s funkcijo v lokalnih skupnostih.Koroška pokrajina mora biti samostojna pokrajina treh koroških dolin.

6.1    Kje bi moral biti sedež Koroške pokrajine? Zakaj? Katero mesto pri tem vprašanju podpira vaša stranka – Ravne ali Slovenj Gradec?

Odgovor: LDS se kot stranka ni opredeljeval do tega vprašanja. Kot kandidat iz zgornje Dravske doline se ne bom opredeljeval glede Raven ali Slovenj Gradca, upoštevati pa bi bilo potrebno tudi večinsko voljo lokalnih skupnosti. Naj pa bodo vse funkcije na enem mestu in dostopne v enaki meri vsem Korošcem.

7.     S katerim od obeh političnih pojmov se lažje identificirate oziroma kateri vam je bližje - kapitalizem ali komunizem. Zakaj?

Odgovor: Ne eno ne drugo. Najbližji mi je liberalizem, kjer je svoboda posameznika omejena s svobodo drugega posameznika. Komunizem je preživet, zgolj »kapitalizem« pa ima negativno konotacijo. Razvoj v sodobnem svetu je povezan s tržnim gospodarstvom, kjer socialna nota ni spregledana. V svetu globalizacije je to edina perspektivna usmeritev. Nujno pa se moramo zavedati, da so zadovoljni zaposleni največji kapital vsakega podjetja.

8.     Ali je po vašem mnenju udeležba posameznega volilnega upravičenca na volitvah in referendumih njegova državljanska pravica ali državljanska dolžnost?

Odgovor: Oboje, pravzaprav. Imamo zagotovljeno pravico do soodločanja, saj smo demokratična družba. Žalostno pa je, da se nekateri tej pravici sami odpovedo. Z udeležbo prevzamemo en majhen del soodgovornosti za izglasovano odločitev, te odgovornosti se ne bi smeli izogibati.

8.1    Kakšno je vaše mnenje o neudeležbi na volitvah in referendumih?

Odgovor: Na referendumih je % udeležbe jasno pokazal, da smo v preteklosti večkrat za mnenje spraševali ljudi o vprašanjih, ki si tega ne želi v zadostni meri. Poleg tega so bili praviloma posvetovalni in neobvezujoči. Državni zbor naj o takšnih vprašanjih odloča na podlagi strokovnih podlag.


 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41


Lopa je nastala s podporo:

Lopo podpirajo

Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti