Bajta Bajtini projekti Lokalne volitve 2008 Kristina Štrovs - KDS

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju: Maja Visinski
Barbara Žvirc | Torek, 04 November 2008
Maja Visinski "Pesmi vedno nastajajo iz mojega življenja, kar jim daje tisti posebni pečat. V zadnjem času jih zaznamuje predvsem pomirjenost same s seboj in zavedanje, da je poezija lahko tudi čista lahkost bivanja. Znotraj ali zunaj."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

Volilno okrožje Mežiška dolina Volilno okrožje Mislinjska dolina Volilno okrožje Dravska dolina
            Ravne na Koroškem  
Slovenj Gradec    Dravograd - Radlje                 

KRISTINA ŠTROVS, KDS

 
1.     Koroška nujno potrebuje hitro cesto. Kakšne ukrepe boste kot koroški poslanec izvedli po vaši izvolitvi? Naštejte in obrazložite konkretna dejanja!

Odgovor: Kot koroška poslanka se bom trudila za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste, ki bo slovensko avtocestno hrbtenico Koper – Lendava po najkrajši poti preko Dravograda povezala na avstrijski avtocestni sistem. S tem se bo Koroška spet odprla proti osrednji Sloveniji, pa tudi na sever, kjer je njeno naravno zaledje in velik prostor za gospodarsko sodelovanje. Ostro bom zagovarjala interese prebivalcev, ki sicer nujno potrebujejo hitro cesto, vendar ne preko domačega dvorišča ali polja. Za hitro cesto ne smemo žrtvovati dolin, kjer živijo in delajo ljudje, temveč jo je treba speljati po pobočjih in skozi predore. Na to tranzitno žilo pa morajo biti priključene sedanje magistralne ceste, ki bodo postale mnogo bolj prehodne, ko bo z njih umaknjen tranzitni promet.

2.     V katere tri parlamentarne odbore bi se vključili, če bi imeli pri tem popolnoma prosto izbiro. Zakaj? Kateri v vašem izboru se vam zdi najbolj pomemben?

Odgovor: Kot profesorica in nekdanja pomočnica ravnatelja gimnazije bi se rada vključila v odbor, pristojen za šolstvo. Ker hočem pomagati pri sanaciji področij, ki so bila v preteklosti zastrupljene s predelavo svinca in z drugo industrijo, bi se vključila v odbor za okolje. Ker bo ena glavnih nalog naslednjega mandata izgradnja razvojne osi sever – jug ob novi hitri cesti, bi se vključila tudi v odbor za promet.

3.     Kje vidite glavne izzive za slovensko državo in kje so glavni izzivi za Koroško? Kje ima, poleg temeljne infrastrukture, po vašem mnenju Koroška največje rezerve?

Odgovor: Slovenija mora predvsem obnoviti svoje prebivalstvo, saj je po desetletjih, ko je država zapostavljala družino in starševstvo, mnogo premalo mladine in otrok. Zato moramo mladim pomagati pri oblikovanju družin, predvsem z izgradnjo stanovanj in družinskih hiš. V ta namen bi država morala napraviti malo agrarno reformo in mladim družinam dodeliti zazidljive parcele na državnih zemljiščih. Koroška ima veliko usposobljenih strokovnjakov, posebno v metalurgiji in strojni industriji, ki jim je nujno zagotoviti delo v domači industriji.

4.     S katerimi ukrepi bi preprečili izkoriščanje delavcev v podjetjih?

Odgovor: Ob cenah in drugih pogojih, kjer smo že izenačeni z Evropo, mora država podjetjem in drugim delodajalcem znižati obveznosti tako, da bodo lahk0o delavcem izplačevali tudi evropske čiste plače. Povsod, kjer to dopušča tehnološki proces, mora biti prepovedano delo ob nedeljah. Nadurno delo naj bo samo izjema in praviloma mora biti odrejeno v sporazumu med delavcem in delodajalcem. Država mora s preverljivimi ukrepi zmanjšati zaposlovanje za določen čas, nadurno delo, uvoz slabo plačanih delavcev in nelojalno konkurenco dela na črno in drugih oblik dela brez socialnega zavarovanja.

5.     Do vas pristopi podjetnik, ki vam zagotovi, da bo nakazal 500.000€ dobrodelni ustanovi na Koroškem v primeru, da v parlamentu podprete oziroma pomagate pri lobiranju za neko odločitev. Kaj storite?

Odgovor: Na vsak način bi pazljivo proučila njegove predloge in jih podprla v primeru, če bi ugotovila, da niso v nasprotju z zakoni in moralo in koristijo ljudem in državi. V KDS se zavzemamo za načelo, da lastnina obvezuje. Če je nekdo prišel do velikega premoženja, je  dobro, če ga uporabi za povečanje zaposlovanja ali blaginje soljudi.

6.     Kakšne so po vašem mnenju ključne prednosti in ključne slabosti v ustanovitvi Koroške pokrajine?

Odgovor: Ključna prednost je združevanje politične in gospodarske moči Korošcev, da bi združeni laže zagovarjali svoje pravice in interese v Sloveniji in v Evropi. Slabost bi lahko bilo povečanje uradništva in birokracije, kar ne bi samo finančno obremenjevalo ljudi, temveč bi lahko od njih terjalo tudi dodatne sitnosti na različnih novih uradih.

6.1    Kje bi moral biti sedež Koroške pokrajine? Zakaj? Katero mesto pri tem vprašanju podpira vaša stranka – Ravne ali Slovenj Gradec?

Odgovor: Kot poslanka v volilnem okraju Dravograd – Radlje predlagam, da bi v tem sporu izbrali za sedež Koroške pokrajine Dravograd, ki je ravno na njeni sredini. Krščansko demokratska stranka pa se tudi v tem primeru zavzema za demokratičen način izbire, s sporazumevanjem.

7.     S katerim od obeh političnih pojmov se lažje identificirate oziroma kateri vam je bližje - kapitalizem ali komunizem. Zakaj?

Odgovor: Krščansko demokratska stranka je desna stranka. Zavzemamo se za podjetniško svobodo z odgovornostjo do soljudi. Zagovarjamo pravico do zasebne lastnine, saj vemo, da premoženje bolje upravlja tisti, ki ga je ustvaril,  kot pa kak državni ali partijski uradnik.  Komunizem je bil v naših krajih izjemno drag in krut eksperiment na živih ljudeh, in jim je napravil mnogo več škode kot koristi, saj jih je izenačil v revščini in strahu pred državo. V tem času se je kapitalizem v Avstriji in drugih evropskih državah znebil pretiranega liberalizma in materializma in je dobil pravno in socialno nadgradnjo, ki mu daje veliko prednost pred vsemi drugimi oblikami. Takšen sodoben kapitalizem je tudi po naši meri.

8.     Ali je po vašem mnenju udeležba posameznega volilnega upravičenca na volitvah in referendumih njegova državljanska pravica ali državljanska dolžnost?

Odgovor: Zagovarjamo svobodo vsakega posameznika, da gre na volitve , ali pa ne. Vendar vsakemu priporočamo, da si vzame to državljansko pravico.

8.1    Kakšno je vaše mnenje o neudeležbi na volitvah in referendumih?

Odgovor: Ne moremo dati absolutnega odgovora, saj včasih oblast resnično daje na referendum vprašanja, o katerih bi morala sama odločiti.  Vsekakor pa je priporočljivo iti na vsake volitve, kjer se izbirajo ljudje, ki bodo v skupnem imenu upravljali skupne zadeve.  Nihče pa nima pravice kogarkoli klicati na odgovornost, ker je šel na volitve ali ker se jih ni udeležil.


 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41


Lopa je nastala s podporo:

Lopo podpirajo

Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti