Bajta Bajtini projekti Lokalne volitve 2008 dr. Silva Roncelli Vaupot - LDS

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju: Ožbej Janet, vodja navijaške skupine Križarji
Jure Lesjak, Igor Ranc, Foto: Igor Ranc | Sreda, 23 April 2008
Ožbej Janet

"Ime? Nacionalisti, domoljubi. Nekaj takšnega velja za našo »prvo ekipo«, standardne navijače, pa čeprav se najde tudi kakšen član s »tujimi koreninami«, bi za Korotan, Koroško, Slovenijo naredil vse …"

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

Volilno okrožje Mežiška dolina Volilno okrožje Mislinjska dolina Volilno okrožje Dravska dolina
            Ravne na Koroškem  
Slovenj Gradec    Dravograd - Radlje                 

 
dr. SILVA RONCELLI VAUPOT, LDS


1.     Koroška nujno potrebuje hitro cesto. Kakšne ukrepe boste kot koroški poslanec izvedli po vaši izvolitvi? Naštejte in obrazložite konkretna dejanja!


Odgovor: Hitra cesta je nujna za hitrejši razvoj okolja. Do izgradnje mora priti čim prej. Res pa je, da zaradi tega ne smemo spregledati določenih, za kakovost življenja ob njej, pomembnih vidikov izgradnje take ceste.  Cesta močno poseže v pokrajino in ostaja tam stoletja dolgo. Vpliva na življenje ob njej.  Zaradi tega je nujno, da pri načrtovanju temeljito preučimo vse možne učinke (pozitivne in negativne) vseh možnih variant in se s konsenzom odločimo za najbolj optimalno.
Kolikor poznam dosedanjo problematiko umeščanja hitre ceste v naše okolje, sem prepričana, da je nujno, da se te problematike lotimo z bolj odprto razpravo in upoštevanjem raznovrstnih (strokovnih in civilno družbenih) pogledov na možne variante hitre ceste. Cilj te razprave pa ni, da 'eni' zmagajo in 'porazijo' drugače misleče, temveč, da pridemo do razumnega konsenza o najbolj optimalni varianti. Če bom izvoljena, se bom predvsem ukvarjala s tem, da bo način odločanja o varianti hitre ceste tak, da bo tak konsenz možen. Nekaj možnih korakov navajam, kot osnovo za moje aktivnosti:
 
Pregledati je potrebno dosedanje predloge in ugotoviti, v čem se razlikujejo in v čem ujemajo
pri iskanju rešitev o trasi hitre ceste je potrebno vztrajati pri doseganju konsenza o možni varianti. Ta lahko nastane le na osnovi argumentirane razprave strokovnjakov različnih strok in civilne iniciative
širši javnosti mora biti soočena z argumenti o tej varianti in se mora izreči o njej
na osnovi tega pa je potrebno pospešiti realizacijo načrtovanega.
 
Cesta je naša pot v svet in v prostoru, kjer živimo. Imamo pravico in dolžnost odločati, kako bomo tu živeli.

2.     V katere tri parlamentarne odbore bi se vključili, če bi imeli pri tem popolnoma prosto izbiro. Zakaj? Kateri v vašem izboru se vam zdi najbolj pomemben?

Odgovor: • Odbor za kulturo šolstvo in šport (povezano z mojim dosedanjim delovanjem) • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (povezano z mojim aktualnim delovanjem) • Odbor za lokalno upravo in regionalni razvoj (za nivoje odločanja gre in to me zanima, ker vpliva na življenje ljudi v nekem okolju).

3.     Kje vidite glavne izzive za slovensko državo in kje so glavni izzivi za Koroško? Kje ima, poleg temeljne infrastrukture, po vašem mnenju Koroška največje rezerve?

Odgovor: Slovenija je država z velikimi potenciali. Za hitrejši razvoj in preboj med razvitejše je potrebno doseči višjo gospodarsko rast  konsenz o prioritetah razvoja. Stavim na dva potenciala, ki jima je potrebno zagotoviti dobre pogoje za razvoj in boljšo kakovost življenja. To sta znanje in ustvarjalnost na kateremkoli področju, tako na gospodarske, kulturnem, umetniškem in vseh ostalih. Nosilci razvoja pa so ljudje s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, potenciali, vrednotami ….Samo zapisi ciljev ne zadoščajo, potrebni so kakovostni, odgovorni in motivirani kadri, ki so pripravljeni in usposobljeni, da zastavljene cilje tudi realizirajo.
 
To velja tudi za Koroško.  Konkretne prioritete, ki jih trenutno vidim, pa so: hitra cesta (povezave za na razvojni osi ob upoštevanju kakovosti življenja ob njej), gospodarsko središče Noordung (tehnološki park, podjetniški inkubator, tehnološki centri, visokošolsko središče,…) ter pospešene realizacija konkretnih projektov na področju turizma, kulture, kmetijstva, športa… , kar zvišuje konkurenčnost in atraktivnost regije, omogoča nove zaposlitve, prinaša višje prihodke in izboljšuje življenje za vse(mlade, starejše, zaposlene, kmete, umetnike, športnike …).


4.     S katerimi ukrepi bi preprečili izkoriščanje delavcev v podjetjih?

Odgovor: Z ustrezno delovno zakonodajo, ustreznim nadzorom/ ukrepanjem  in močnimi sindikati.

5.     Do vas pristopi podjetnik, ki vam zagotovi, da bo nakazal 500.000€ dobrodelni ustanovi na Koroškem v primeru, da v parlamentu podprete oziroma pomagate pri lobiranju za neko odločitev. Kaj storite?

Odgovor: Tak pristop že v osnovi vzbuja sum, da nekaj ni v redu. Vsota je nenavadno visoka za donatorje, vsaj po mojih izkušnjah, ko je samo eno mnogih podjetje za visoko šolo doniralo 20.000 evrov, vsa ostala pa od 500 do 5000 evrov. 

6.     Kakšne so po vašem mnenju ključne prednosti in ključne slabosti v ustanovitvi Koroške pokrajine?

Odgovor: Prednosti: decentralizacija odločanja o 'lokalnih' zadevah in  vpliv lokalnega okolja na odločitve ter večja neposredna kontrola nad izvajanjem dogovorjenega.


Slabosti: nevarnost 'kopičenja' birokracije v regiji in ob tem ne zmanjševanje le-te v Ljubljani, torej, dražja lokalne samouprava. Več plačanih funkcionarjev (predsednik regije in še najbrž podpredsedniki…) ter plačila za zasedanja organov regije (plačila sejnin itd.).


Glede črpanje EU sredstev pa menim, da ustanovitev regij samo po sebi ne zagotavlja bolj učinkovitega črpanja teh sredstev. 
 
6.1    Kje bi moral biti sedež Koroške pokrajine? Zakaj? Katero mesto pri tem vprašanju podpira vaša stranka – Ravne ali Slovenj Gradec?

Odgovor: Slovenj Gradec, ker so se doslej v njem razvijale regijske inštitucije, ker je glasnik miru, ker je mestna občina z vsemi atributi, ker se za sedež v Slovenj Gradcu izreklo največ svetov koroških občin in ker  MO Slovenj Gradec že zdaj deluje v 'sozvočju' s sosednjimi občinami (z eno ima celo skupno projektno pisarno).

Stranka (LDS) to odločitev prepušča odločanju občanov/organov po vzpostavitvi pokrajin.


7.     S katerim od obeh političnih pojmov se lažje identificirate oziroma kateri vam je bližje - kapitalizem ali komunizem. Zakaj?

Odgovor: S kapitalizmom, vendar z močnim poudarkom na socialni državi (po zgledu držav Skandinavije).

8.     Ali je po vašem mnenju udeležba posameznega volilnega upravičenca na volitvah in referendumih njegova državljanska pravica ali državljanska dolžnost?

Odgovor: Po 43. členu Ustave RS, je volilna pravica, pravica in je splošna in enaka.

8.1    Kakšno je vaše mnenje o neudeležbi na volitvah in referendumih?

Odgovor: Mislim, da s tem, ko se ne udeležujejo volitev/referenduma odločitve o pomembnih vprašanjih prepuščajo drugim.  Ljudje pa se seveda imajo pravico odločiti po svoje.

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41


Lopa je nastala s podporo:

Lopo podpirajo

Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti