Bajta Bajtini projekti Lokalne volitve 2008 Boris Raj - Zares

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju: Sebastjan Sovič, RK Slovenj Gradec 2011
Bojan Gros | Sreda, 01 Februar 2012
Seabstjan Sovič

"Novo potrditev dobivam letos, saj imamo kljub temu, da igramo v najnižji kakovostni ligi, zelo dober obisk tekem. Orli in ostali naši privrženci si zagotovo zaslužijo vrhunski rokomet, zato se bomo vsi, ki delamo v klubu, potrudili, da se vrnemo na pota stare slave."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

Volilno okrožje Mežiška dolina Volilno okrožje Mislinjska dolina Volilno okrožje Dravska dolina
            Ravne na Koroškem  
Slovenj Gradec    Dravograd - Radlje                 

Boris Raj, Zares

 
1.     Koroška nujno potrebuje hitro cesto. Kakšne ukrepe boste kot koroški poslanec izvedli po vaši izvolitvi? Naštejte in obrazložite konkretna dejanja!

Odgovor: Vložil bom predlog, da se proces umeščanja tretje razvojne osi in hitre ceste na Koroškem začne znova ter se prioritetno obnovi obstoječa regionalna cesta. Pri tem je potrebno upoštevati strokovna merila glede tehnične izvedbe, minimalne posledice za okolje, zaščito kvalitetnih kmetijskih zemljišč, funkcionalnost dostopov, sedanjo in pričakovano poseljenost ter razvoj gospodarstva. Vključiti je potrebno lastnike zemljišč, civilne iniciative in lokalne skupnosti. Projekt mora biti podprt z najširšim družbenim konsenzom in ne sme temeljiti zgolj na pristanku političnih posameznikov ali organov.

2.     V katere tri parlamentarne odbore bi se vključili, če bi imeli pri tem popolnoma prosto izbiro. Zakaj? Kateri v vašem izboru se vam zdi najbolj pomemben?

Odgovor: Ker dobro poznam organiziranost, naloge  ter pristojnosti institucij slovenske države, bi se želel vključiti v odbor za notranjo politiko, za katerega menim, da je najbolj pomemben. Želim tudi delovati v odboru za obrambo, saj menim, da je temu področju potrebno posvetiti več pozornosti, še posebej pa želim vplivati na zmanjšanje finančnih sredstev za področje obrambe. Nenazadnje pa sem strokovnjak s področja varstvoslovja in zato tudi želim biti član odbora za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, katerih organiziranost in delo mora dosledno temeljiti na ustavi in zakonih.

3.     Kje vidite glavne izzive za slovensko državo in kje so glavni izzivi za Koroško? Kje ima, poleg temeljne infrastrukture, po vašem mnenju Koroška največje rezerve?

Odgovor: Stranka ZARES je v svojem programu izpostavila izzive za novo politiko, strnjene v pet sklopov: 1. Povečanje gospodarske konkurenčnosti in stabilnosti javnih financ na temelju trajnostnega razvoja; 2. Ustvarjalnost, znanje in znanstveno tehnološki razvoj; 3. Odzivna socialna politika in krepitev socialnega kapitala; 4. Trajno upravljanje z naravnimi viri; 5. Odgovorno upravljanje z državo. Koroška ima rezerve znotraj vsakega od naštetih sklopov, v ospredje pa postavljam obstoječe dokaj dobro ohranjeno in atraktivno naravno okolje ter izkoriščanje teh virov v smislu turistične ponudbe.

4.     S katerimi ukrepi bi preprečili izkoriščanje delavcev v podjetjih?

Odgovor: V Sloveniji je potrebno vzpostaviti vse mehanizme pravne države. Glede na konkretno vprašanje pa mehanizme transparentnega finančnega poslovanja, ki ga bodo nadzirale ustrezne institucije - vključno s finančno policijo, katere ustanovitev predlagamo. Potrebno je tudi spremeniti delovno zakonodajo in omejiti prakso zaposlovanja za določen čas, zaostriti nadzor in odgovornost delodajalcev glede zaposlovanja »na črno«. Izboljšati je potrebno delovanje delovne inšpekcije, pa tudi delovnih sodišč. Seveda pa morajo biti transparentno določene tudi omejitve in obveznosti delavcev.

5.     Do vas pristopi podjetnik, ki vam zagotovi, da bo nakazal 500.000€ dobrodelni ustanovi na Koroškem v primeru, da v parlamentu podprete oziroma pomagate pri lobiranju za neko odločitev. Kaj storite?

Odgovor: Zame za doseganje nekega političnega cilja količina denarja, ki bi ga ponudil kak podjetnik, ali kdor koli drug, ni pomembna in na podlagi tega »argumenta« ne bi podpiral oziroma lobiral za nobeno odločitev.  Podpiral in tudi lobiral bom za sprejetje predlogov, ki bodo sprejemljivi za Koroško in bodo temeljili na ekonomskih kriterijih. Moje delovanje bo dosledno  temeljilo na filozofiji moje stranke, ki med drugim govori o transparentnosti političnega delovanja njenih članov. 

6.     Kakšne so po vašem mnenju ključne prednosti in ključne slabosti v ustanovitvi Koroške pokrajine?

Odgovor: Ključna prednost mora biti v rednem pritoku  finančnih sredstev, ki morajo dosegati nivo, ki bo zagotavljal napredek in boljšo kakovost življenja prebivalcev.  Sedanji projekt pokrajin je v celoti slabo pripravljen in ni razvojno naravnan. Že pred uvedbo pokrajin bi bilo v Sloveniji potrebno zagotoviti vsaj približno enaka izhodišča za posamezne pokrajine. Tako bi Koroška na začetku morala dobiti bistveno več sredstev, kot ji jih je namenila sedanja vlada. Če bi pokrajino uvedli sedaj in po sedanjih merilih, Koroška ne bi mogla biti konkurenčna v primerjavi z večino drugih regij.

6.1    Kje bi moral biti sedež Koroške pokrajine? Zakaj? Katero mesto pri tem vprašanju podpira vaša stranka – Ravne ali Slovenj Gradec?

Odgovor: Po mojem osebnem mnenju bi moral biti sedež bodoče Koroške pokrajine v Slovenj Gradcu, ki ima edini status mestne občine, pa tudi sicer je Slovenj Gradec kulturno in upravno središče Koroške, čeprav je v zadnjih petih letih splošni razvoj v Slovenj Gradcu vidno zastal.

7.     S katerim od obeh političnih pojmov se lažje identificirate oziroma kateri vam je bližje - kapitalizem ali komunizem. Zakaj?

Odgovor: Sem veteran osamosvojitvene vojne in sem se boril za spremembo družbenega sistema. Torej se lažje identificiram s kapitalističnim sistemom, vendar le pod pogojem, da deluje skladno z vsemi načeli pravne države, pri čemer posebej izpostavljam transparentnost in zakonitost poslovanja, ki mora potekati pod učinkovitim nadzorom nadzornih institucij države. Kot zelo pomemben dejavnik pri tem pa vidim obvezo države, da uveljavi delovno zakonodajo, ki bo bolj jasno opredelila obveznosti delodajalcev v odnosu do zaposlenih, ki v sedanjem sistemu niso dovolj zaščiteni.

8.     Ali je po vašem mnenju udeležba posameznega volilnega upravičenca na volitvah in referendumih njegova državljanska pravica ali državljanska dolžnost?

Odgovor: Formalni odgovor je enostaven, saj Ustava v svojem  43. členu določa, da ima vsak državljan, izjemoma pa tudi tujec, volilno pravico, ki vsebuje pravico voliti in tudi pravico biti izvoljen. Državljanke in državljani se morajo zavedati velikega pomena te individualne pravice, z uresničitvijo katere lahko neposredno odločilno vplivajo na sprejetje za državo najpomembnejših odločitev.

8.1    Kakšno je vaše mnenje o neudeležbi na volitvah in referendumih?

Odgovor: Državljanke in državljani naj v čim večji meri uveljavijo svojo volilno pravico in na ta način aktivno sodelujejo v političnem življenju. Pri referendumih se žal pogosto zlorablja to temeljno orodje demokratičnega odločanja, saj se breme političnih odločitev prelaga na ramena državljank in državljanov.

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41


Lopa je nastala s podporo:

Lopo podpirajo

Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti